TELEFÓNNE ČÍSLO
0915 611 288, 0915 703 613
E-MAILOVÁ ADRESA
michal.stolar007@gmail.com

Pokladka podlahy

Pokladka podlahy

Viac našich referencií nájdete priamo tu.


Pred položením podlahy musí stavba vyschnúť. Vlhkosť podkladnej podlahy nesmie presiahnuť 2,5 %. Pred pokládkou je nutné podlahu na niekoľkých miestach vždy zmerať. Teplota v miestnosti by sa mala pohybovať okolo 18-20 stupňov a nesmie klesnúť pod 15 stupňov a stúpnuť nad 27 stupňov.

Úspech odborne správne prevedenej podlahárskej práce závisí na tom, či boli objavené všetky nedostatky podkladu a či boli tiež odborne odstránené. Svedomité preskúšanie podkladnej podlahy je nutným predpokladom ku kvalitnému zhotoveniu diela. V súlade s odbornými predpismi pre podlahárske práce musia byť prevedené nasledujúce skúšky:

 • Skúška vlhkosti
 • Skúška rovnosti povrchu
 • Pevnosť a tvrdosť
 • Drsnosť, poréznosť alebo prílišná hladkosť povrchu
 • Trhliny
 • Nečistoty a deliace vrstvy
 • Výšková poloha nadväzujúcich častí stavieb
 • Teplota materiálu, podkladu pod nášlapnou vrstvou podlahy
 • Klimatické podmienky v miestnosti - vlhkosť stavby
 • Protokol o vykurovacej krivke v prípade podlahového vykurovania
 • Správa pokladača o skúškach (pred zahájením prác)

Vyžiadať cenovú ponuku

0915 611 288 - Preferujeme telefonický kontakt.