Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.
Funkčné
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.
TELEFÓNNE ČÍSLO
0915 611 288, 0915 703 613
E-MAILOVÁ ADRESA
michal.stolar007@gmail.com

Pokladka podlahy

Pokladka podlahy

Viac našich referencií nájdete priamo tu.


Pred položením podlahy musí stavba vyschnúť. Vlhkosť podkladnej podlahy nesmie presiahnuť 2,5 %. Pred pokládkou je nutné podlahu na niekoľkých miestach vždy zmerať. Teplota v miestnosti by sa mala pohybovať okolo 18-20 stupňov a nesmie klesnúť pod 15 stupňov a stúpnuť nad 27 stupňov.

Úspech odborne správne prevedenej podlahárskej práce závisí na tom, či boli objavené všetky nedostatky podkladu a či boli tiež odborne odstránené. Svedomité preskúšanie podkladnej podlahy je nutným predpokladom ku kvalitnému zhotoveniu diela. V súlade s odbornými predpismi pre podlahárske práce musia byť prevedené nasledujúce skúšky:

 • Skúška vlhkosti
 • Skúška rovnosti povrchu
 • Pevnosť a tvrdosť
 • Drsnosť, poréznosť alebo prílišná hladkosť povrchu
 • Trhliny
 • Nečistoty a deliace vrstvy
 • Výšková poloha nadväzujúcich častí stavieb
 • Teplota materiálu, podkladu pod nášlapnou vrstvou podlahy
 • Klimatické podmienky v miestnosti - vlhkosť stavby
 • Protokol o vykurovacej krivke v prípade podlahového vykurovania
 • Správa pokladača o skúškach (pred zahájením prác)